บัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศ

 • ค้นหาบัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศ
 • เลือกเที่ยวบิน
 • ยืนยันข้อมูลลูกค้า
 • ยืนยัน
 • เสร็จสิ้นการทำรายการ

รายการค่าโดยสาร

 • วันเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินขาไป เดือน วัน
  เวลา
  ท่าอากาศยานต้นทาง
  ท่าอากาศยานปลายทาง
 • วันเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินขากลับ เดือน วัน
  เวลา
  ท่าอากาศยานต้นทาง
  ท่าอากาศยานปลายทาง
 • เที่ยวเดียว ไป-กลับ/ต่อเครื่อง

ไม่มีเส้นทางบินที่ท่านเลือก

・ราคาที่แสดง เป็นราคาสำหรับผู้โดยสารหนึ่งท่านต่อการเดินทางเที่ยวเดียว
・ราคาที่ดีที่สุดที่แนะนำอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนที่นั่งที่ยังว่างอยู่ของสายการบิน เราจึงแนะนำให้ท่านซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
・ราคาบัตรโดยสารที่แสดง ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 1080เยน/1 เส้นทาง
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่1080เยน/1 เส้นทาง
สายการบินสตาร์ฟลายเยอร์ (SFJ) มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1620เยน/1 เส้นทาง
สายการบินโซล่าซีดแอร์ (SNA) มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1620เยน/1 เส้นทาง
สายการบินฟูจิดรีมแอร์ไลน์ (FDA) มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1620เยน/1 เส้นทาง
สายการบินสกายมาร์ค (SKY) มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 2160เยน/1 เส้นทาง
สายการบินฮอกไกโดแอร์ซิสเต็ม (HAC) มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1620เยน/1 เส้นทาง
สายการบิน IBEX (IBX) มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 2160เยน/1 เส้นทาง
สายการบิน Peach (APJ) มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 3240เยน/1 เส้นทาง
สายการบิน Jetstar (JJP) มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 5400เยน/1 เส้นทาง
สายการบิน VanillaAir (VNL) มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 3240เยน/1 เส้นทาง
สายการบินชุนจู (SJO) มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 3240เยน/1 เส้นทาง

メニューを閉じる

เลือกตั๋วจากข้างต้น
お申し込みをする