Vé máy bay nội địa

 • Tìm kiếm vé máy bay nội địa
 • Chọn chuyến bay
 • Xác nhận nhập thông tin quý khách
 • Xác nhận
 • Hoàn tất đăng ký

Danh sách giá vé

 • Ngày giờ khởi hành chặng đi: Tháng Ngày
  Thời gian
  Sân bay khởi hành
  Sân bay đến
 • Ngày giờ khởi hành chặng về: Tháng Ngày
  Thời gian
  Sân bay khởi hành
  Sân bay đến
 • Một chiều Khứ hồi/Quá cảnh
Chọn lọc hãng hàng không: Hủy chọn lọc
JAL(日本航空)
ANA(全日空)
Chặng đi
Sân bay khởi hành:Kansai
Sân bay đến:Naha

*Vui lòng chú ý vì giá hiển thị là chi phí một chiều.
*Giải thích các loại ghế ngồi Thông thường → Hạng ghế phổ thông F→Hạng nhất của JAL J→Hạng phổ thông đặc biệt của JAL P→Hạng phổ thông đặc biệt của ANA
* Về tình trạng ghế trống, cũng có trường hợp sẽ có khác biệt với tình trạng ghế trống của hãng hàng không, vì vậy rất mong quý khách thông cảm.

Đại diện của các giá vé
Đỉnh:Loại vé người lớn
Đáy:Loại vé trẻ em

・Giá hiển thị là giá một chiều dành cho 1 quý khách.
・Tùy theo tình trạng ghế trống của hãng hàng không mà chi phí thấp nhất của hướng dẫn sẽ thay đổi, vì vậy, quý khách nên mua vé sớm.
・Giá vé máy bay được hiển thị sẽ tính riêng chi phí xử lý là 1080yên/lộ trình.
Hãng hàng không Japan Airlines (JAL) sẽ tính chi phí xử lý là 1080yên/lộ trình.
Hãng hàng không Star-Fly (SFJ) sẽ tính chi phí xử lý là 1620yên/lộ trình.
Hãng hàng không Solaseed Air (SNA) sẽ tính chi phí xử lý là 1620yên/lộ trình.
Hãng hàng không Fuji Dream Airlines (FDA) sẽ tính chi phí xử lý là 1620yên/lộ trình.
Hãng hàng không Skymark Airlines (SKY) sẽ tính chi phí xử lý là 2160yên/lộ trình.
Hãng hàng không Hokkaido Air System (HAC) sẽ tính chi phí xử lý là 1620yên/lộ trình.
Hãng hàng không IBEX Airlines (IBX) sẽ tính chi phí xử lý là 2160yên/lộ trình.
Hãng hàng không Air Peach Japan (APJ) sẽ tính chi phí xử lý là 3240yên/lộ trình.
Hãng hàng không Jetstar Japan (JJP) sẽ tính chi phí xử lý là 5400yên/lộ trình.
Hãng hàng không Vanilla Air (VNL) sẽ tính chi phí xử lý là 3240yên/lộ trình.
Hãng hàng không Spring Airlines (SJO) sẽ tính chi phí xử lý là 3240yên/lộ trình.

メニューを閉じる

Chọn một vé từ trên
お申し込みをする